Seguidores

jueves, 7 de julio de 2011

Yoo lee tteengoo aa éél, noo ttúú

Tee crees ttaan peerfecttaa...ii noo lleegaas aa seer máás Q oottroo peeóón een eestta viida..As iintteentaadoo aarreebaattaarmee loo meejoor dee mii viidaa, peeroo noo loo cnseeguuiisttees, ii aaooraa tt deediicaas aa deeciir Q aaúún lee Quuierees?
¿aacaasoo saabees eel siigniifiicaadoo d laa paalaabraa Qeereer?
QUERER, booniitttaa, ees aalgoo máás Q uun siimplee caapriichoo, ees eesttaar een laas buueenaas ii een las maalaas, ees saabeer peediir peerdóón, ees noo ttraaiiciioonaar, ees oofreeceersee uunaa een cuueerpoo ii aalmaa paaraa noo peerdeer aa eesaa peersoonaa, ii sii laa piieerdees...JÁ!! LUCHAR.
Síí, luuchaar siin iimpoorttaarttee naadaa ni naadiiee..deejaar d laadoo ttoodoo poor éél, CAMBIAR POR ÉL.
Nooséé Q ttiieenees een meentee cuuandoo eescriibees toodaas eesaas iidiiootteecees, Q eeraa ttuu AMIGO DEL ALMA..
NiisiiQuuieraa saabees lo Q siigniifiicaa AMISTAD.
¿Tee loo eexpliicoo tmbiieen?
Amiisttad ees aalgoo maas Q saaliir d caaxoondeeo cn loos aamiigoos, ees cuuiidaarlees, aayuudaarlees een suus maaloos moomeenttoos..ii eesttoo noo loo aas eexoo cn nadiiee, buuenoo sii, cn uunaa peersoonaa..MI NOVIO.
Siii...coon éél si eeraas ''AMIGA'' , peroo eel meeriitoo see vaa cuuuaandoo uunaa deescuubree Q eeraas suu ''aamiigaa'' poorQ iibas deettráás dee éél...JÁÁ! PENA, ASCO..Y MUCHAS MÁÁS COSAS ME DAS..Y ES ALGO QUE JAMÁS POBRE SOLUCIONAR..PORQUE ES PASADO..PERO SABES?
MI EGO AUMENTA CUANDO RECUERDO AQUELLAS IMAGENES TUYAS DERRUMBADA, LLORANDO POR LAS ESQUINAS SIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!
ME ENCANTA...DEMASIADO.
¿Sooii maalaa? NO, QUE VA..SOY ORGULLOSA, VENGATIVA Y ME ENCANTA EL MAL AJENO A AQUELLOS QUE ME HAN CAUSADO DAÑO...
Y aahooraa....coorree! xQ eespeeroo Q laa maalaa suuerttee tt aacoompaañee siieempree..xQ deesttrrozZaasttees mi vida...ii aahooraa Q laa ee reecuuperaado x coompleetoo..^^ jaajaa..eesoo mee loo guuardoo paaraa mii..

jaajaa Q mee riioo dee tiiiiiiiii!

1 comentario:

  1. Uoo.. Jajaja si es que yo pienso igual lo diran qu somos malas pero nosotras malas no no a nosotras nos gusta joder a quien nos a jodido o lo a intentado verdad Laura?? Jajaja me encanta!
    Teequiero mi loca loquisima! <3

    ResponderEliminar